Traditioner

Nu är väl det mesta som vanligt efter tider med Covid.
Vi gör som vanligt framträdanden vid Julmarknad på Torget,
Adventskonsert och Julkonsert.
Se fliken KALENDER.

Som vanligt

Körlivet återgår till det vanliga igen. Vi gör framträdanden i kyrkorna och sjunger
vårsånger vid Valborg.

!7-19 juni blir det körfestival i Patoratet.
Det blir olika konserter på olika ställen.
Avslutning i Roslags-Kulla kyrka med alla körer
söndag den 19/6.
Se kalendern!