Välkommen till Vadholma!

Vägföreningens område omfattar Vadholma, som ligger strax söder om Ljusterö Huvud intill Laggarsvik på södra Ljusterö. Vi har f n 85 fastighetsägare som medlemmar och vi räknar inte med någon mer omfattande nybyggnation av permanent- eller fritidshus. Föreningens vägar omfattar ca 3 000 meter grusväg.

Föreningen bildades genom Lantmäteriets försorg år 1971. En ombildning av föreningen gjordes år 1983 i samband med att ett antal avstyckningar gjorts och nya ägare tillkommit. Org nr 716418-4199.

Löpande underhåll administreras av styrelsen, vilken lämnar ut uppdrag till olika entreprenörer för snöröjning och förbättring av körbanor mm.

Denna hemsida är huvudsakligen avsedd för att ge medlemmarna intern information. För att kunna läsa dokument mm måste man vara inloggad.

Det kommer att finnas ett medlemsregister med kontaktinformation så att utskick av meddelanden kan göra. Detta är också lösenordsskyddat för att hindra obehörigt utnyttjande.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *