Sommartider

Nya regler om personuppgifter
Styrelsen har undersökt vad som krävs med anledning av den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft den 2018-05-25. Inom kort skickar vi ut information om vår policy och en förfrågan om samtycke till det sätt som vi avser att behandla medlemmarnas personuppgifter.

Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum lördagen den 2018-06-02 kl 11:00 ute på den vanliga mötesplatsen vid Saxarfjärden.
Kallelse och övriga dokument inför mötet finns under fliken Filarkiv.

Städdag
Lördag den 2018-10-06  har vi städdag.
Vi samlas kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlas vi för att få en korv och utbetalning av ersättning för utfört arbete.