månadsarkiv: augusti 2013

Information om Ljusterö-IT-Café.

Här kommer efter hand att läggas upp mer information om och för Ljusterö-IT-Café.

Bakgrund
Det finns många personer, som har svårt att använda PC-datorer för vardagsnära göromål. Det moderna samhället kräver alltmer att vi kan använda en dator för att sköta diverse göromål såsom att betala räkningar, sköta bankärenden, göra självdeklaration, kommunicera, söka information mm.

En projektgrupp har skapats på Ljusterö för att organisera utbildning och träning i hur man, som privatperson, företagare eller skolelev, använder IT (PC-dator).

Projektmål
Målet är att ordna en löpande utbildningsverksamhet som ger deltagare nödvändiga grundkunskaper för att självständigt kunna utföra vardagliga sysslor med sin dator (eller möjligen läsplatta). Önskemålet är att det ska kosta mycket lite för deltagaren.

Tanken är att någon gång per vecka ska deltagarna kunna träffas och få hjälp med att hantera sin dator, alltifrån att skicka mail och sköta bankärenden till att hantera foton.

Förstudie
En kort försöksperiod om ca fyra möten med utbildning och träning genomförs med i första hand deltagare från PRO på Ljusterö. IT-gymnasiet i Åkersberga kommer att bidra med kompetens, handledning och utbildningsfilmer.

Symbaloo webmix
Här kan Du prova en webmix med Symbaloo     Webmix Ljusterö IT-Café
Om Du har frågor, synpunkter eller förslag så kan Du maila till it-cafe@ljustero.se