Vårterminen 2017

Vi provar nya grepp.

Vi samlas i Biblioteket i skolbyggnaden och har då Verkstad, alltså normalt inte några genomgångar av särskilda teman.

Att det är Verkstad innebär att vi försöker lösa de problem/svårigheter som du behöver få hjälp med. Vi kan planera in lektioner om det finns önskemål/behov av det.

Vi träffas på onsdagar kl 14-17 den 22/2, 22/3, 19/4 och 17/5.

Vi vill gärna att du i förväg mejlar oss om vad du vill ha hjälp med, det blir lättare för oss att förbereda då.

Årsmöte
Onsdag den 22 mars kl 14:00 har vi årsmöte i Föreningen Ljusterö It-Café, därefter Verkstad som vanligt.