Som vanligt

Körlivet återgår till det vanliga igen. Vi gör framträdanden i kyrkorna och sjunger
vårsånger vid Valborg.

!7-19 juni blir det körfestival i Patoratet.
Det blir olika konserter på olika ställen.
Avslutning i Roslags-Kulla kyrka med alla körer
söndag den 19/6.
Se kalendern!