2022 – Nu är det mesta som vanligt

Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum lördagen den 2022-06-04 kl 11:00 ute på den vanliga mötesplatsen vid Saxarfjärden.
Kallelse och övriga dokument inför mötet finns under fliken Filarkiv.

Städdag
Lördag den 2022-10-01  har vi städdag.
Vi samlas kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlas vi för att få en korv och utbetalning av ersättning för utfört arbete.

Sommartider 2021

Sommartider 2021

Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum lördagen den 2021-06-05 kl 11:00 ute på den vanliga mötesplatsen vid Saxarfjärden.
Kallelse och övriga dokument inför mötet finns under fliken Filarkiv.

Städdag
Lördag den 2021-10-02  har vi städdag.
Vi samlas kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlas vi för att få en korv och utbetalning av ersättning för utfört arbete.

Det blev sommar 2020 också

Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum lördagen den 2020-06-06  kl 11:00 ute på den vanliga mötesplatsen vid Saxarfjärden.
Dokumentationen finns under fliken Filarkiv.

Städdag
Lördag den 2020-10-03  hade vi städdag.
Vi samlades kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlades vi för att få en dricka och utbetalning av ersättning för utfört arbete.

Sommartider 2019

Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum lördagen den 2019-06-01 kl 11:00 ute på den vanliga mötesplatsen vid Saxarfjärden.
Kallelse och övriga dokument inför mötet finns under fliken Filarkiv.

Städdag
Lördag den 2019-10-05  har vi städdag.
Vi samlas kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlas vi för att få en korv och utbetalning av ersättning för utfört arbete.

Sommartider

Nya regler om personuppgifter
Styrelsen har undersökt vad som krävs med anledning av den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft den 2018-05-25. Inom kort skickar vi ut information om vår policy och en förfrågan om samtycke till det sätt som vi avser att behandla medlemmarnas personuppgifter.

Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum lördagen den 2018-06-02 kl 11:00 ute på den vanliga mötesplatsen vid Saxarfjärden.
Kallelse och övriga dokument inför mötet finns under fliken Filarkiv.

Städdag
Lördag den 2018-10-06  har vi städdag.
Vi samlas kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlas vi för att få en korv och utbetalning av ersättning för utfört arbete.

Möten

Information om Vadholma samfällighetsförening
Styrelsen har uppdaterat informationsskriften med regler och råd för medlemmarna, se filarkivet. Läs och begrunda!

Årsmöte
Föreningens årsmöte äger som regel rum 1:a lördagen i juni.
Handlingar finns under fliken Filarkiv.

Städdag
1:a lördagen i oktober har vi städdag. Vi samlas kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlas vi för att få en korv och utbetalning av ersättning för utfört arbete.

Välkommen till Vadholma!

Vägföreningens område omfattar Vadholma, som ligger strax söder om Ljusterö Huvud intill Laggarsvik på södra Ljusterö. Vi har f n 85 fastighetsägare som medlemmar och vi räknar inte med någon mer omfattande nybyggnation av permanent- eller fritidshus. Föreningens vägar omfattar ca 3 000 meter grusväg.

Föreningen bildades genom Lantmäteriets försorg år 1971. En ombildning av föreningen gjordes år 1983 i samband med att ett antal avstyckningar gjorts och nya ägare tillkommit. Org nr 716418-4199.

Löpande underhåll administreras av styrelsen, vilken lämnar ut uppdrag till olika entreprenörer för snöröjning och förbättring av körbanor mm.

Denna hemsida är huvudsakligen avsedd för att ge medlemmarna intern information. För att kunna läsa dokument mm måste man vara inloggad.

Det kommer att finnas ett medlemsregister med kontaktinformation så att utskick av meddelanden kan göra. Detta är också lösenordsskyddat för att hindra obehörigt utnyttjande.