Om föreningen

Information om Vadholma samfällighetsförening
Styrelsen har uppdaterat informationsskriften med regler och råd för medlemmarna, se filarkivet. Läs och begrunda!

Vägföreningens område omfattar Vadholma, som ligger strax söder om Ljusterö Huvud intill Laggarsvik på södra Ljusterö. Vi har f n ca 80 fastighetsägare som medlemmar och vi räknar inte med någon mer omfattande nybyggnation av permanent- eller fritidshus. Föreningens vägar omfattar ca 3 000 meter grusväg.

Föreningen bildades genom Lantmäteriets försorg år 1971. En ombildning av föreningen gjordes år 1983 i samband med att ett antal avstyckningar gjorts och nya ägare tillkommit. Se Filarkiv.
Org nr 716418-4199.

Löpande underhåll administreras av styrelsen, vilken lämnar ut uppdrag till olika entreprenörer för snöröjning och förbättring av körbanor mm.

Denna hemsida är huvudsakligen avsedd för att ge medlemmarna intern information.