Blogg

Information om Vadholma samfällighetsförening
Styrelsen har uppdaterat informationsskriften med regler och råd för medlemmarna, se filarkivet. Läs och begrunda!

Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum lördagen den 2017-06-10.
Protokoll från mötet finns under fliken Filarkiv.

Städdag
Lördag den 2017-10-07  har vi städdag. Vi samlas kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlas vi för att få en korv och utbetalning av ersättning för utfört arbete.