Kontakt

Styrelsen, som valdes på senaste årsmöte består av

Ordförande Jan Svensson                         ordforande@vadholma.se

Sekreterare Mikael Guss                           sekreterare@vadholma.se 

Kassör Lars Hedström                               kassor@vadholma.se

Suppleant Thomas Sjöberg                      suppleant@vadholma.se

Suppleant Anders Lindhoff                      webmaster@vadholma.se