Grävningar

2015-05-31
Fiberinstallationen är slutförd
Fiber är sedan en tid framdragen till alla tomtgränser och den har även dragits i de fastigheter för vilka anmälan har gjorts. Vi är nu inne i en provperiod då vi får prova internet med 100 Mbit/sek.
Alla grävningar har slutförts och återställning av vägbeläggningar har utförts. Kvarstår att återställa oljegrusbeläggningar.

2014-09-03
Efterjusteringar
Arbeten med nerläggning av fibern i vägområdena är slutförda.
Vägmaterialet har fått ligga tills sig en tid och nu börjar återställning
av vägbeläggning som skadats under arbetena.

2014-06-27
Skogshultsvägen
Grävt i asfalten och lagt ner kabel från Skogshult västerut.
Asfalten kommer att lagas senare när gruset fått tid att sätta sig.
Även nordöstra delen av Skogshultsvägen är färdiggrävd.

2014-06-17
Vadholmavägen västerut
Gräver nu mellan korsningen och Vadholmas norra udde.
Det lär inte bli klart före Midsommar, men kommer att snyggas till
och vara fullt körbart.

2014-06-16
Ljusterö Huvuds Väg klar.

2014-06-10 16:00
Ljusterö Huvuds Väg Framme vid backen mot Vadholmaviken.

Vi södra änden av vägen ser det ut så här. Regnbågskabel?
Tjock kabel ett med knippe slangar i olika färger, en slang till varje fastighet.
2014-06-10 13.40.39

2014-06-09 14:00
Ljusterö Huvuds Väg söder om korsningen är nu klar.
Fortsätter norrut denna vecka. Är just nu vid fam Jansson.
Gräver ca 200 m per dag. Hoppas kunna öka till 400 m per dag.

Vadholmavägen kommer efter.

2014-06-03
Grävningar påbörjades idag.

Så här ser maskinen ut

2014-06-03 15.51.31

2014-06-02
Nu börjar snart grävningarna för bredbandsfiber i Vadholma.

Prel tidplan

Grävningar görs
– 2/6 Ljusterö Huvuds Väg söder om Vadholmavägen från 3:92 till korsningen.

– 2/6 Grävningar från 3:69 ytterst på Vadholma mot korsningen.

– I veckan därpå görs Ljusterö Huvuds Väg klar.

– Till sist Skogshultsvägen och Vadholmavägens östra del.