månadsarkiv: juni 2020

Det blev sommar 2020 också

Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum lördagen den 2020-06-06  kl 11:00 ute på den vanliga mötesplatsen vid Saxarfjärden.
Dokumentationen finns under fliken Filarkiv.

Städdag
Lördag den 2020-10-03  hade vi städdag.
Vi samlades kl 11 på Vadholma Torg för registrering och genomgång. Städningen omfattar normal rensning av sly i vägkanter och korsningar, fylla igen potthål, eldning av ris mm. Efter ett par timmar samlades vi för att få en dricka och utbetalning av ersättning för utfört arbete.